Režie divadla demonstrace 17. listopadu, je s odstupem času stále zřejmější. Měl jsem možnost pozorovat český disent dvacet let před „listopadem 1989", politický disent fakticky neexistoval. Jak ukázal čas a seznamy státní bezpečnosti, byl profízlován od shora dolů a ze strany na stranu. Většina lidí, kteří se k disentu hlásili, se svým způsobem života přímo nabízela k tomu, aby je tajná bezpečnost vydírala a slabé vodila na provázku. Mně samotného do místní opoziční skupinky v Jihlavě, kontaktoval a přivedl agent StB, jak jsem později zjistil. Prvým i druhým předsedou bezpečnostní komise v Jihlavě, po odhalení prvého, byli agenti StB. Při zakládání Občanského fóra tamtéž, bylo přítomno několik lidí registrovaných StB. A tak bych mohl pokračovat.

Klíčová úloha pracovníků Prognostického ústavu, řízeného ÚV KSČ, dokazuje nade vší pochybnost, kdo rozhodoval o směrování politické i hospodářského reformy. V okamžiku, kdy byla přijata kontinuita právního systému, nebyla zakázána komunistická strana a nebyl důsledně rozbit aparát státní bezpečnosti, bylo rozhodnuto o směrování i výsledku dalšího vývoje.

Komunistická strana nebyla přejmenována proto, že obě vnitřní mocenské stranické skupiny věděly, že v případě přejmenování, jejich lidé na kandidátkách v prvých svobodných volbách, v rozhodující době vypadnou z parlamentní politické hry. V roce 1990 neměli ještě v rukách média a i jim naklonění voliči neměli tušení o co se hraje. První garnitura poslanců za komunistickou stranu ve Federální i České sněmovně byla obětována. Byli to mouřenínové, kteří zajišťovali pokračování velké hry „převtělení se" komunistických aparátčíků i technologů v kapitalisty a „elitu" postkomunistického státu. Jejich úkolem bylo na úrovni parlamentů blokovat průchodnost zákonů, které by vedly k zákazu jejich strany, postihu zločinců a umožnily zásadní změnu systému. Spolu s lidmi, kteří byli vloženi do ostatních parlamentních stran a poslanci, kteří se ani nebyli vědomi o co se hraje, měli bezpečnou většinu.

S odstupem času tvrdím: u založení všech politických stran byli. Měl jsem možnost od počátku sledovat politickou i mediální hru o uchopení se rozhodujícího vlivu v ODA. Její cílenou a záměrnou diskreditaci, i konečnou likvidaci. Nebyl to přirozený politický proces, byla to provokovaná likvidace dítěte, které se nepovedlo a vymklo kontrole. Republikánskou stranu, která měla nebezpečnou politickou značku, obsadili spolupracujícím aktivistou Miroslavem Sládkem. Po splnění zadané úlohy a role ji odřízli od médií a stáhli i se svým šéfem ze scény. O úloze moravistů odvést pozornost na vedlejší téma a pole v přechodném období, nelze pochybovat. Svědčí pro to konkrétní osoby jejich vůdců i aktivistů a jejich spojení s tajnou bezpečností. O tom, že to nebyl akutní politický problém svědčí pozdější bezproblémové stažení tohoto „nacionalistického"(?) uskupení ze scény.

Názorný byl způsob převzetí moci v Občanské demokratické straně, vzniklé z části Občanského fóra, do ní cíleně vloženým Václavem Klausem a odstranění potenciálně nebezpečného křídla bývalých federálních poslanců z aktivní politiky.

Základní hrubou práci pro obnovení plné mocenské suverenity dědiců komunismu vykonali politici části Občanského fóra, kteří po jeho rozdělení vytvořili formaci Občanské hnutí. Politici občanského hnutí ve spolupráci s komunisty, moravisty, částí lidovců a některými poslanci bývalého OF spolehlivě v české sněmovně blokovali systémové změny. V té době obě předpřevratová mocenská uskupení, ve svém základním společném zájmu spolupracovala. Podporovala finančními zdroji, přístupem do médií, svými lidmi v úřadech a institucích zmíněná parlamentní uskupení.

Skutečné záměry a zájem vystupovaly na povrch při projednávání některých zákonů a listin ve sněmovně. Ukázkou o co ve skutečnosti šlo, bylo projednávání „Listiny práv a svobod". V době, kdy se měla především řešit základní otázka převzetí moci, rozbití mocenských struktur bývalého režimu, kodifikace a zajištění systémových změn diskutovaly parlamenty abstraktní téma lidských práv. Týdny projednávaly sněmovny abstraktní pojmy, které v Orwellově komunistickém státě neplatily a nebo byly obráceny v opak. Listinu, kterou v dnešním světě bez Boha nemůže garantovat žádná nadpozemská síla. Ve společenství z rozvrácenou morálkou, kde nejsou osobnosti, které by snad mohly dodržování takových prohlášení garantovat. Tehdy jsem to ve sněmovně řekl a byl jsem jediný.

Dědici „Orwellovské vize" se poučili, snad to řídili sami úředníci ministerstva „Ctnosti". Listina práv a svobod v té době byla projednávána jen proto, aby byla využita a zneužita. Stejně jako byla zneužita Listina práv občana ve Francouzské revoluci.

Rychlejší postup převzetí moci mocenskými uskupeními předpřevratového orwellovského státu zkomplikovala krize v České národní radě v prosinci 1990. Tehdejší vedení ČNR si rozdělilo na konci roku odměny z peněz, které byly v jejím rozpočtu a jak to fungovalo u její komunistické předchůdkyně. Tehdejší poslanci klubu demokratické pravice (myslím, že žádný z nich již v politice není) toho využili k nátlaku na převolbu vedení České národní rady. Asi na rok, až rok a půl získali v české parlamentní politice vliv lidé, kteří chtěli skutečnou změnu. V této době byl napsán návrh České Ústavy. Důležitou součástí Ústavy byly kontrolní mechanismy a instituce bránící náhlému zvratu mocenských poměrů. Byl to parlamentní systém postavený na existenci dvou komor a Ústavním soudu, který svými rozhodnutími může korigovat zákony prosazené politickou mocí.

Druhou takovou skutečností, která oddálila konsolidaci orwellovských poměrů, bylo rozdělení státu. Ústava byla sněmovnou schválena v předloženém znění jen proto, že se dělil stát. Mocenské poměry ve sněmovně České národní rady podle počtu poslanců na podzim roku 1992, již byly takové, že postkomunisté a representanti ministerstva Ctnosti měli jasnou většinu. Poslanci hlasováním o ústavě těsně před rozdělením státu ale rozhodovali především o tom, že oni, zákonodárci České sněmovny, se po rozdělení státu stanou vedoucí garniturou ve svých stranách. Posílali tímto hlasováním své federální kolegy do polického důchodu. Košile byla bližší kabátu. Ač to pro jejich řídící orgány byla komplikace, museli přimhouřit oko a vymýšlet novou variantu.

Uvedené dvě události, ke kterým došlo v české politice v konci roku devadesát a devadesát dva, oddálily definitivní převzetí moci orwellovskými uskupeními o tři až čtyři roky. Díky jim, se doposud nepodařilo nástupcům vytvořit ideální postorwellovský politický systém dvou politických stran. Na nějaký čas, snad s třetí komunistickou. Jednou stranou jako pravicovou, druhou jako levicovou. Třetí stranou - komunisty, by po nějaký čas strašili hlupáky. Za nimi by bylo jedno mocenské uskupení, které by celé to divadlo režírovalo.

Ve volbách 1992 zvítězily politické strany v médiích označované jako „pravice". Občanská demokratická strana ustavená na jaře 1991 částí poslanců bývalého Občanského fóra, kterou v průběhu roku 1991 a 1992 zpacifikovali a rozhodující vliv v ní získali Václav Klaus a Josef Zieleniec. Oba byli exponenty předpřevratových orwellovských mocenských struktur. Čas ukáže, nakolik jejich pozdější konflikt byl skutečným vnitřním mocenským konfliktem v těchto strukturách, či zda to byla sofistikovaná politická hra směrovaná k odstranění potenciálních vnitrostranických oponentů. Jak ukazuje historie, tvůrci komunistického systému i jejich dědici mají s taktikami způsoby vnitřní očisty hluboké zkušenosti. Druhý subjekt „pravicového" uskupení, Občanská demokratická aliance, byla z pohledu „velkých manipulátorů" nepovedené a nezvedné dítě. Stejně tak jako do ODS byli do ní již při jejím ustavení (prosinec 1989) vloženi jasně zaúkolovaní lidé a později ještě Vladimír Dlouhý. Přesto se nikdy nepodařilo aktivistům ministerstva „Ctnosti" tuto malou intelektuální stranu zcela ovládnout. Třetím subjektem byla Lidová strana - KDU-ČSL, tu nebylo zapotřebí pacifikovat. Čtyřiceti léty spolupodílení se na „duble thinku" komunistického státu bylo její vedení i straníci utvarováni k bezproblémovému přechodu a uplatnění se v postorwellovské éře. Josef Lux byl v popřevratové politice exponentem venkovských zemědělských technokratů, které stvořil komunistický družstevní kolektivismus. Josef Lux byl produktem orwellovské vize až do morku kostí. Její metody ovládal lépe než jeho větší bratr Václav Klaus. To bylo hlavní příčinou jejich mediálně viditelných konfliktů.

 

Návrat na knihy