Calendula

Prasečí chřipka

 Chřipka prasat (SI podle anglického Swine influenza) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění dýchacích cest prasat, které je rozšířeno po celém světě. Infikovaná prasata pomaleji přibývají na váze. Virus může vyvolat samostatné onemocnění chřipkou nebo s patogeny vyvolává komplex u respiračních onemocnění prasat (PRDC).
Pro zajímavost: žádná nemocná prasata nejsou hlášena, zajímá vás, co je to vlastně za chřipku, o níž se mluví, jako o prasečí ? Čtěte dále.

  MUDr. Ctibor Bezděk, předválečný český lékař a humanista(+1956), o epidemiích napsal: „Vznik epidemií je nutno vydělit od výlučného panství bakteriologického a jejich prapříčinu hledat v duchovní a mravní oblasti lidského života. Porucha se ovšem netýká jednotlivého člověka, ale celých skupin.“ Jaké mravní poruchy se asi týká prasečí chřipka? Po prozkoumání některých, masmédii opomíjených zpráv se skutečně se zdá, že bakterie zde hrají druhořadou roli a etika je na prvním místě.

Chronologický sled událostí
 27. února 2009 kanadské noviny Toronto Sun informují o úniku smrtelné kombinace ptačí a lidské chřipky v laboratořích firmy Baxter. Případ sleduje rakouská novinářka Jane Burgemeister. Když se jí nedaří prosadit svoje články do tisku a vyburcovat pozornost veřejnosti, sahá k poslední možnosti a 25. dubna 2009 podává žalobu na Světovou zdravotnickou organizaci (WHO) Obviňuje také firmu Baxter z předchozího selhání s ptačí chřipkou.
http://dotsub.com/view/b0fb7146-8477-4851-910d-d68fc90b6f6d#
Také vystoupila s přednáškou na toto téma na Anticenzuní konferenci 31.10.2009 Impf-Terrorismus (Očkovací teror)
 18. března 2009 jsou hlášena první onemocnění prasečí chřipkou ve třech oblastech Mexika a u sedmi občanů USA

  Jane Burgemeister není jediná, kdo má podezření na nekalé praktiky svědčící o zájmu mocných farmaceutických lobby v pozadí. (" Profesor sir Roy Anderson sedí ve Vědecké poradní skupině pro nouzové stavy (SAGE), 20 členném týmu vymýšlejícím akční plán pro virus. Přesto zastává také pozici za 116,000 liber ročně v představenstvu GlaxoSmithKline -společnosti prodávající nebezpečné a netestované vakcíny proti prasečí chřipce ," oznámil Daily Mail) . Vyšetřovatelé skrytých činností na poli farmaceutického průmyslu objevili dokumenty demaskující mezinárodní skupinu obchodníků s léčivy se sídlem v New Yorku, která je zodpovědná za zastrašovací kampaň okolo viru prasečí chřipky H1N1 a přípravu hromadné vakcinace. Dr. Leonard G. Horowitz a investigativní novinářka Sherri Kane podali v této věci místopřísežná prohlášení. Na základě získaných informací jsou přesvědčeni, že za „pandemickou“ chřipkou, včetně jejího zdroje a údajné prevence pomocí očkování, jsou přední představitelé soukromých firem globální biotechnologie. Dokumenty předané jejich právními zástupci FBI podle nich dokazují, že v pozadí vytvoření pandemie, mediální kampaně, příprav vakcinace a podněcování zdravotnických činitelů je zločinné spolčení průmyslníků pod hlavičkou „Partnership for New York City“ (PNYC). Celý článek zde.

  3. 5. 2009 schválila odstupující Topolánkova vláda nákup milionu vakcín od firmy Baxter. Poláci byli opatrnější a tuto nevyzkoušenou vakcínu, za jejíž použití a případné následky nikdo neručí, nenakoupili (článek zde).
Z logiky věci plyne, že to do někoho budou chtít napíchat, zatím se však naštěstí neodvažují nařídit to rozkazem. Přes mediální masáž (16. července 2009 zpravodajský server Aktuálně zveřejnil varovnou zprávu, že na podzim bude v ČR dva miliony nakažených prasečí chřipkou) je česká veřejnost opatrná.
  11. 6. 2009 vyhlašuje WHO pandemii, poprvé po 40 letech!!!. (Obrovský kšeft s prodejem vakcín se rozjíždí. Přestože, jak dokládá Hans Tolzin na přednášce -viz níže, žádná pandemie neexistuje) Výrobce vakcín, firma Baxter je dobře připravena, předvídavě si nechala patentovat vakcínu už 28. srpna 2008, více než půl roku před vypuknutím! Obdivuhodná předvídavost! Zejména když je známo,že viry mění svou antigenovou strukturu a moc se předem neví, který se objeví.   Neuškodí poslechnout si názor na očkování jako takové od Anity Petekové Impfungen - Sinn oder Unsinn? Očkování - Smysl nebo nesmysl? Anita Petek - Sommer, autorka několika knih o očkování AZK konferenz 23.2.2008, Chur, Švýcarsko (slovenské titulky) www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9308
  27.6.2009. Hans Tolzin vystoupil na anticenzurní konferenci ve Švýcarsku (www.anti-zensur.info) s přednáškou Vymyšlená epidemie. Dal si mravenčí práci a posbíral a seřadil veřejně dostupná fakta. Vystoupily mu jisté nesrovnalosti (skoro to vypadá na předem vymyšlený scénář), výsledek je v názvu přednášky. Najdete na stejné adrese jako je Peteková. Na videu klikněte na ikonu epizodes dole.
  21.srpna 2009 končila utajená mezinárodní konference o pandemii prasečí chřipky (přestože se vůbec o pandemii nejednalo). Účastnilo se jí 700 expertů z více než 30 států (Taková konference dá spoustu příprav, nesejde se ze dne na den). Masmedia však o ní mlčí. Proč? Protože se tam plánují márnice pro miliony lidí a další hrozné věci. Vypadá to, že chtějí využít očkování proti uměle v laboratořích vyrobenému viru nové chřipky k snadnému zisku: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=9440   19.12.2009 se konečně i v českých novinách objevuje vcelku kritický článek . Na Česko se valí vakcína, ale panika nehrozí Zamyšlení nad kuriózním průběhem této, v uvozovkách, "epidemie". Nakoupenou vakcínu se udat nepodařilo, z milionu pouze 30tis.

Tlak na očování však bude pokračovat i v r. 2010 - hned 2.1.2010 uveřejní server Novinky.cz (majitel je z dob totality známý novinář Zdeněk Porybný) strašící zprávu: "Hygienici mají ze začátku nového roku strach: může přijít další vlna pandemické chřipky způsobená virem A(H1N1). Virus A(H1N1) napadá převážně mladší generaci... Čtenář, který přečetl o epidemii alespoň, co je zde výše uvedeno, už odhalí skutečný účel takové zprávy - bude snaha vzbudit paniku a naočkovat děti. Buďte bdělí.

Vtírá se otázka: Je masové očkování skutečně projevem zodpovědné péče o zdraví lidu nebo je to celé podložené obchodními zájmy? Když si uvědomíme, že farmaceutický průmysl má 5x větší zisky než zbrojní, odpověď na otázku je nasnadě. Pokud se občan prokouše množstvím informací na internetu, vytane mu na mysli onen nahoře uvedený výrok o mravní poruše určité skupiny lidí. Jedno pozitivum tato epidemie určitě přinesla: občan se učí být samostatně uvažujícím, vzdělává se a přestává se spoléhat na autority. Aby pří příštích událostech měl na mysli klíčovou otázku "Qui bono?", kdo z toho má prospěch?

Připravil: Rádží

Pět přírodních zákonů:

Dr. Ryke Geerd Hamer objevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před 25 lety, kdy sám, jakožto vedoucí lékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo. Když zveřejnil svou vědeckou práci o původu a léčení rakoviny, kdy je úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen.

Germánská nová medicína (GNM) Germánská Nová Medicína dr. Geerd Hamera

  dr. Hamer „Že jsem novou medicínu přejmenoval na Germánskou novou medicínu, mělo jen ten důvod, že se mezitím asi 15 směrů tzv. alternativních terapií také nazvalo novou medicínou, neboť to jméno nemohlo být chráněno. Musel jsem tedy najít nové jméno. A protože tato medicína byla objevena v Germánii, národu básníků a myslitelů, muzikantů, vynálezců a objevitelů, který je k tomu matkou skoro všech evropských jazyků, nazval jsem ji germánskou novou medicínou“. …“Zdá se, že u odborné veřejnosti vůbec nejde o to, rakovinu léčit... Jinak by se GNM musela už dvacet let vyučovat na všech lékařských fakultách a milióny lidí by nemusely zbytečně umírat...“              Ryke Geerd Hamer

 

Když se Dr. Hamer snažil dosáhnout, aby jeho poznatky byly podrobeny vědeckému prověření a přezkoušení, setkal se s odporem a nevraživostí. Došlo k mnoha pokusům zbavit se ho - zavřít ho na psychiatrii, uvěznit …. Z jednoho prostého důvodu: neustále naléhal, aby jeho poznatky byly vědecky přezkoumány. Tomu se však odpovídající instance bránily a ačkoliv bylo již před lety toto přezkoušení soudně nařízeno, dodnes k němu v Německu nedošlo. V září 1998 bylo demonstrováno a úředně ověřeno na univerzitě v Trnavě (Slovensko). Nicméně se odpůrcům Nové medicíny nepodařilo doložit jediný případ, v němž  by poznatky GNM nesouhlasily.

 

Informujte se, dokud jste zdraví.

Terapie v GNM vyžaduje zdravý lidský rozum. Terapie u rakoviny stejně jako jiných tzv. onemocnění (jimiž se tady a nyní nemůžeme podrobněji zabývat) spočívá nejprve v tom, zbavit pacienta panického strachu a vysvětlit mu souvislosti, které již většinou pocítil.Odlišuje se tak diametrálně od dosavadní terapie tzv. školní medicíny.

„Tyto poznatky už existují od roku 1981. Masivně se však potlačují. Neboť kdyby se podle těchto poznatků lékařsky jednalo, byly by prázdné nemocnice, prázdné psychiatrie, stejně jako ohromný výpadek zisku a mnoho nezaměstnaných ve všech povoláních, patřících k lékařsky-průmyslovému komplexu. Tyto biologické zákonitosti nalezl Dr. Hamer empiricky. Byly jím doposud dokumentovány na přinejmenším 20.000 případech a bez výjimky potvrzeny. Dají se přezkoušet všude, kdykoliv a na každém libovolném pacientovi!“ (Christian Joswig)

Dr. Hamer píše v předmluvě ke své knize: „Dnem i nocí přemítám o tom, jak vám pomoci proti našim vládcům, kteří se vší mocí zasazují o to, aby udrželi rakovinu jako ‚nemoc, na niž se povinně umírá‘“...

 

* GNM popisuje exaktně lékařsko-biologické souvislosti živého organismu, jednotu psychiky, mozku a orgánu.

* Germánská nová medicína není medicína postavená na hypotézách, nýbrž je založená na 5 biologických přírodních zákonech a je bez výjimky precizně dokazatelná na třech úrovních: psychika, mozek, orgán.

Zeptáme li se pacienta na jeho konflikt, pak máme psychologickou rovinu. Uděláme li počítačový snímek mozku, pak máme rovinu mozku. A na orgánu to můžeme také zjistit- např. jako ochrnutí, neurodermitis, diabetes atd. To fascinující v GNM je, že můžeme hned nejenom zjistit druh biologického konfliktu resp. obsah konfliktu z CT mozku, nebo který orgán je postižen, zda dochází k reprodukci nebo odumírání buněk, ale můžeme také kriminalisticky odhalit, zda jsou konflikty v konfliktně aktivní fázi nebo jsou již v uzdravovací fázi (fáze viz bod 2).

* Vychází z toho, že nemoc je odstartována v psychice, konfliktím zážitkem, šokem. Vyléčení spočívá v nalezení příčiny a řešení konfliktu,  tady se často jde do tohoto vysoce akutního, dramatického, izolujícího konfliktu, který člověka přistihl v nečekaný okamžik (1. přírodní zákon). Bez vyřešení konfliktu nemůže nastat žádná fáze léčení (2. přírodní zákon).

Tady je předpokladem léčení, že člověk pozná  příčinu a také ji pojmenuje – konsekventním, důsledným a logicky vyplývajícím způsobem! GNM je věda a velmi precizní.

* GNM se zásadně liší ode všech dosavadních lékařských směrů, obzvláště od tzv. školní medicíny, stojí zcela v protikladu.  Tzv. moderní medicína se dívá na nemoci jako na zlé nepřátele, namířené proti člověku, podobně jako se dívá na bakterie, viry, aj. Rakovina je podle školní medicíny zdivočelá buňka, která se bezhlavě množí a zkouší zničit organismus, nejdříve tím, že zničí imunitní systém, poté celý organismus „sežere“. Biologicky je to vražedný příběh beze smyslu a porozumění. Když už je náš mozek počítačovým centrem v našem organismu, potom je tu také na všechno, co se v těle děje.  Nedávalo by smysl představovat si, že by se některé procesy v těle mohly dít mimo náš „počítač“. Pacienti, co ještě nebyli léčeni, mají s pomocí GNM velkou šanci se znovu uzdravit.

 

* GNM je založena na 5 empiricky nalezených biologických přírodních zákonech, přičemž ji lze aplikovat na každý jednotlivý případ nemoci (= smysluplného biologického zvláštního programu) u lidí a savců v přísně přírodovědeckém smyslu - tedy i na naše tzv. „zubní nemoci“.

 

 Měli bychom proto na základě GNM a jejich nových poznatků přemýšlet: Je vůbec potřeba nějak zasahovat? Co by bylo smysluplné? Co již nemusíme dělat? Tedy nepropadat panice, když si nahmatáme někde bulku.

 

Pět přírodních zákonů:

 

1/ Onemocnění, podle terminologie GNM se nazývá výstižněji smysluplný biologický zvláštní program (SBS je zkratka v němčině), čili nemoc = SBS. Takový zvláštní program má smysl dát člověku v situaci, kterou po konfliktním zážitku nedokáže zvládnout, další šanci k přežití a řešení konfliktu. Tyto prastaré zvláštní programy, pocházející z vývojových dějin živočichů a jsou dány u každého, tedy i u zvířat. Představují biologickou zákonitost. Je zhruba 500 takových programů, rozuměj nemocí.  

Vzniká v momentu

a)  nějakého těžkého

b)  vysoce akutního

c)   dramatického

d)   izolujícího (není to s kým probrat) konfliktního zážitku

Musí být splněny všechny uvedené předpoklady To znamená, že vegetativní nervový systém se v momentě přeladí z normálního rytmu den/noc na trvalou sympatikotonii neboli na trvalou stresovou fázi, kdy pacient přemýšlí ve dne v noci neustále jen o svém konfliktu, v noci nemůže spát, nemá chuť k jídlu, ubývá na váze, takříkajíc „běží na plné obrátky“, a tím začínají změny na příslušném orgánu. .Vzniká v okamžiku konfliktu současně na třech úrovních: PSYCHIKA – MOZEK – ORGÁN. Konflikt nebo šok může být pro dotyčnou osobu např. ztráta dítěte, partnera, rodičů, práce či domova. Jiným druhem konfliktu může být, když nemůžeme něco zkousnout, něco strávit, když jsme utrpěli ztrátu sebeúcty nebo zažili narušení vlastního revíru a podobně.

 

V momentě konfliktu se zaznamenají všechny jeho okolnosti, ovšem bez toho, že by si toho byl dotyčný vědom. Pamatuje si tóny nebo zvuky, pachy, pocity všeho druhu, chuťové vjemy; dá se říci, že individuum si tyto vjemy pamatuje - otiskne prakticky na celý život Tyto okolnosti jsou pak později spouštěčem, kolejnicemi vedoucími k uloženému konfliktu. Například mohou být původní příčinou alergie. Jeden profesor alergologie to poté, co to pochopil, takto ležérně popsal: „Když utrpíš biologický konflikt z odloučení, a právě při loučení kolem běží kráva, získáš nakonec ‚alergii na  krávy‘. Nebo když ses právě zakousl do pomeranče, získáš pak ‚alergii na pomeranče‘.“

. Pokud totiž později nastanou doprovodné okolnosti původního konfliktu, může se celý konflikt  vrátit jako recidiva. Je vidět, jak je důležité vrátit se vždy k prapůvodní příčině, abychom si přesně uvědomili, zpřítomnili tu situaci, která tenkrát během jedné sekundy vedla k otisku, snímku, zaznamenání v mozku, orgánu i v psychice.

 

 

 

2/ Každé onemocnění - SBS prochází dvěma fázemi.

grafické znázornění dvoufázového průběhu

* První fázi onemocnění nazýváme konflikt-aktivní : člověk na tu událost či konflikt stále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má studené končetiny. Tato fáze se nazývá též sympatikotonní, neboť je aktivována ta část nervového systému, která se odborně nazývá sympatikus. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu.

* Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také post-konfliktní, tedy po ukončení, vyřešení konfliktu, pokud k němu vůbec dojde. Pokud se však nedaří konflikt řešit, zůstává onemocnění jednofázové, t.zn. že individuum zůstává ve fázi aktivního konfliktu, ve studené fázi, stále více hubne a konečně může i zemřít na vysílení nebo na kachexii.  To, co se v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi opravuje. Tato fáze se vyznačuje únavou, zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. Teprve v této druhé fázi je člověku nevolno a cítí se nemocný a jde k lékaři. Ale to už si tělo žádá pouze klid a hlavně žádnou paniku.  Školní klasická medicína dvoufázovost nemoci nezná a proto může z jedné konfliktní situace usuzovat na dvě nemoci bez vzájemné souvislosti, i když se v podstatě jedná o studenou a horkou fázi nemoci jedné.

 

Po ukončení léčebného procesu je člověk opět v normálu, zdráv, ba dokonce zdravější než před začátkem konfliktu, neboť tělo se poučilo – např. po zaplnění děr po kostní rakovině je kostní tkán hustější a pevnější než před tím – čímž chce organismus zabezpečit, že se něco podobného v budoucnu již nestane.

 

3/ Každá nemoc je řízená z mozku.  Každý orgán a dokonce každá buňka má své relé (spínač) v mozku. Dr. Hamer tuto mapu mozku objevil. V okamžiku začátku konfliktu se objeví v mozku typické kruhy, vypadající jakoby hodil do vody kámen. Tyto kruhy jsou vidět ihned po začátku konfliktu. Podle umístění v mozku lze přesně určit jaká situace nemoc spustila, dále orgán, na kterém se tento konflikt projeví. Snímky mozku se dělají pomocí  magnetické resonance (CT). Na CCT lze vidět, jestli je konflikt aktivní nebo se nachází ve fázi hojení nebo je zcela zhojený. To znamená, že můžeme přesně poznat, jaký  druh biologického konfliktu pacient v okamžiku  šoku utrpěl, který orgán je postižený, a také, jestli se jedná o bujení (nárůst počtu buněk) nebo o ubývání buněk. A dá se určit další průběh.  

 

 

*  Tělo člověka se v mateřském těle vyvíjí ze třech původních zárodečních plátků, zvané entoderm, mesoderm a ektoderm. Z těchto zárodečních plátků se pak vyvíjejí všechny orgány. Pro GNM je důležité, že v konflikt-aktivní fázi reagují orgány dvojím způsobem, podle toho, do které skupiny podle zárodečných plátků patří:

grafické znázornění oblastí zárodečných plátků

1. orgány vznikající z entodermu a část orgánů vznikajících z mezodermu tvoří v konflikt-aktivní fázi výrůstky, nádory, zvětšují se.

2. orgány vznikající z ektodermu a část orgánů vznikajících z mesodermu konflit-aktivní fázi zmenšují svoji substanci, tzn. vznikají díry a svrasklost orgánů, popř. se snižuje jejich funkčnost.

 

 

4/ Mikrobi neblokují naše vyléčení ani nejsou našimi protivníky.

Naopak optimalizují léčbu. Vždy, když máme v těle přítomny mikroby a baktérie, tak už se léčíme.V léčebné fázi se v prvním případě (viz bod 3) za pomoci zánětů narostlá tkáň odbourává, k čemuž nám slouží bakterie. Ve druhém případě se tkáň, která ubyla rekonstruuje, nově vystavuje, k čemuž nám slouží jiné bakterie a viry. Přesněji řečeno, každý druh konfliktu s příslušným postiženým orgánem používá své typické, k léčení potřebné mikroorganismy.

Mikrobi, na které stále nazíráme jako na „zlé nepřátele“, jako na zástup „virulentních protivníků“, kteří nás chtějí zničit, a které jsme proto museli pokud možno vyhubit, se nyní představují jako naši nejlepší přátelé, pomocníci, něco jako dobří popeláři a restaurátoři našeho organismu. Pracují zcela řádně a udatně pouze tehdy, když jim k tomu náš organismus dá výslovný povel z našeho mozku, totiž vždy přesně na začátku léčivé fáze, kdy se náš organismus přelaďuje z trvalé sympatikotonie na trvalou léčivou vagotonii.

 

 

5/ Zákonitost pravorukosti a levorukosti

Pro lékaře, kteří by chtěli používat Novou Medicínu, je ovšem potřeba znát ještě jeden důležitý objev Dr. Hamera: zákonitost pravorukosti a levorukosti. Přiřazení orgánu k určitému místu v mozku se u těchto dvou skupin liší. Při konfliktu “ztráty partnera“ budou mít pravačky postižený jiný orgán než levačky. Zrovna tak u jiných konfliktů. Pro lékaře je tedy nutné vědět, zda je pacient pravák nebo levák, aby mohl správně přiřadit umístění ohniska v mozku a příslušný orgán v těle.  

 

Nemoc se v GNM nenazývá nemocí ale pohlíží se na ni jako na smysluplný biologický zvláštní program (SBS) přírody vytvořený na přežití v zájmu celku.

Pro každý SBS a každou osobu a každou jednotlivou situaci je potřeba najít odpovídající řešení. Není na to žádná šablona. Proto je velmi podpůrné, mít někoho, komu se člověk může svěřit a kdo mu eventuálně pomůže najít cestu ven. Pokud nikoho nemáme, je řešení těžší, ale ne nemožné. Jde prostě o to, vyvinout svou vlastní vnitřní sílu, důvěru, že vše je správně jak má být (v případě úmrtí), nebo naopak posbírat své ladem ležící protestní síly a vzbouřit se (v práci, v rodině, je-li to potřeba), nebo učením získat schopnosti, které nám pomohou k návratu ztráty sebeúcty... atd

 

 

Vědecké tabulky
Takto vypadají Vědecké tabulky GNM. Je to plakát 120x160 cm a k tomu kniha. Zatím, pokud je mi známo, existuje německá a anglická verze. (Dá se objednat na www.pilhar.com za 50 Euro) Tabulka je rozdlěna barevně do tří sloupců, podle toho, jaký zárodečný plátek (viz bod 3) nemoc řídí. I laik může tabulku používat a najít nemoc, k tomu si zjistí jaký duševní konflikt ji způsobil a odpovídající orgán. Dále se tam dozví, kde v mozku se nalézá příslušné hamerské ohnisko. (Možno zjistit fyzicky na CT mozku). Dále podle tabulky může určit, v jaké fázi se onemocnění nalézá, a jaký bude další vývoj, což je velmi důležité. Stručně lze říci, že při zjištění diagnosy člověk nezpanikaří (strach a panika vyvolá další následné nebezpečné konflikty, např strach ze smrti!), ale má vše pod kontrolou. Může vyhledat terepeuta, který mu pomůže s vyřešením konfliktu, a dále jen sleduje, zda léčebné procesy, které se nastartují v těle, odpovídají údajům v tabulce. V praxi to může být složitější, protože se často stává, že působí naráz více konfliktů.
Ještě existuje speciální tabulka pouze na zuby (45E)
Zde si můžete přečíst podrobnější prezentaci o GNM, od dr. Hamera
Zde je skvělá přednáška H. Baumana, video

Další prameny:

Informace ve slovenském jazyce, přednášky, kurzy Germánská nová medicína
Nejobsáhlejší materiál o Nové medicíně (německy) naleznete na stránkách www.pilhar.com. Další informace viz: www.neue-medizin.de. V českém jazyce je nejvíce informací na http://www.paprsky1.de .

Podobný styl léčení odhalováním duševních konfliktů a současnou kontrolou na snímcích mozku provádí dr. Dietrich Klinghardt (působí v USA, pracoviště je rovněž ve Sttutgartu), k dostání je jeho kniha Učebnice psycho-kineziologie.

 

Připravil: Rádží

Vyšla kniha, první vlaštovka v českém jazyce, okolní země jsou na tom lépe SEZNÁMENÍ S NOVOU MEDICÍNOU